Protectia datelor


 

S.C. GRUPUL DE STUDII SOCIO-COMPORTAMENTALE AVANGARDE SRL cu sediul social în București, str. Prahova nr.5, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/17681/2005, CUI 18059124, atribut fiscal RO (denumită GSSC Avangarde în continuare) își asumă prelucrarea datelor cu caracter personal colectate de la fiecare respondent ca urmare a aplicării unui chestionar sau a unei grile de interviu sau ca urmare a vizitării site-ului nostru.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate respectând toate legile europene privind protecția datelor cu caracter personal și toate celelalte legi care fac referire la prelucrarea unor baze de date.

 

Datele cu caracter personal sunt acele date cu ajutorul cărora puteți fi identificat ca persoană. Astfel, numele, adresa de corespondență, adresa de email și numărul de telefon reprezintă date cu caracter personal.

Dinte acestea, GSSC Avangarde prelucrează doar numărul de telefon și email-ul (în funcție de caz, nu ambele în același timp), în vederea contactării respondenților pentru aplicarea unor chestionare pe teme diverse sau pentru comunicarea directă dintre dvs. și compania noastră (atunci când ne transmiteți un email sau ne contactați pe altă cale).  Niciodată datele cu carcater personal nu sunt stocate la un loc cu alte date culese ca urmare a interviurilor aplicate tocmai pentru a nu putea fi niciodată corelate anumite răspunsuri cu un anumit individ.

GSSC Avangarde își asumă că niciodată datele dvs. cu caracter personal (număr de telefon, adresă de email, nume sau adresă de corespondență) nu vor fi trimise către terți (clienți, parteneri, etc). Datele cu caracter personal oferite operatorilor noștri de către dumneavoastră, cu consimțământul dumneavoastră, vor fi păstrate de către GSSC Avangarde pe module de stocare cu măsuri de securitate crescute și niciodată în același loc cu răspunsurile oferite de dumneavoastră acelor chestionare care v-au fost aplicate.

 

Pe lângă bazele de date pe care GSSC Avangarde le deține (numere de telefon oferite de respondenți atunci când li s-au aplicat chestionare în ultimii ani) mai putem colecta date cu caracter personal despre dumneavoastră și din alte surse, cum ar fi alte institute de cercetare de piață, agenții de publicitate, rețele de socializare, aplicații web sau mobile, etc.  În cazul în care vor exista situații în care colectăm astfel de date de la terți, fie vom avea certitudinea că aceștia v-au informat și v-au cerut consimțământul referitor la transferul datelor cu caracter personal, fie vă vom aduce la cunoștință, la primul contact faptul că am intrat în posesia datelor dvs cu caracter personal și vă vom transmite toate informațiile cerute de lege și vă vom cere consimțământul pentru a vă contacta în continuare. În cazul unui refuz din partea dumneavoastră datele cu caracter personal pe care le deținem vor fi șterse din baza noastră de date.

 

În vederea îndeplinirii obiectivelor unui institut de cercetare de piață, GSSC Avangarde poate colecta și altfel de date cu caracter personal, acele “date profunde” cum ar fi etnia, religia, opțiuni politice, date despre sănătate, viață sexuală, migrație, etc. Toate aceste date au un obiectiv științific, neputându-se face legătura de către terți între astfel de date și cele de contact (nume, adresă de corespondență, număr de telefon și email).

Aceste date vor fi culese doar după ce v-ați oferit consimțământul prealabil, explicit pentru fiecare caz în parte, cum ar fi pentru o cercetare de piață.

Considerăm că este necesar să facem precizarea că operatorii care vă sună din partea GSSC Avangarde vă vor contacta întotdeauna de pe unul dintre următoarele numere de telefon:

 

GSSC Avangarde nu va colecta sau prelucra date cu caracter personal atunci când oferă servicii de informare ale societății direct copiilor cu vârsta sub 18 ani - sau sub o vârstă mai mică - cu excepția cazului acordului părinților, în conformitate cu legislația locală aplicabilă.

 

Putem colecta, uneori, date cu caracter personal despre dvs. de la alte surse decât dvs. De exemplu, acest lucru poate fi efectuat în cazul în care v-ați înscris la un furnizor de panel de cercetare de piață ca participant și colaborăm cu acest furnizor pentru a atrage participanți pentru cercetarea noastră. Furnizorul de panel vă va transfera datele cu caracter personal, în conformitate cu politica de confidențialitate a acestuia și cu consimțământul dumneavoastră față de practicile sale, astfel încât să vă putem contacta. Dacă furnizorul de panel nu v-a informat deja despre transferul datelor dvs. cu caracter personal către noi, atunci vom face noi acest lucru atunci când vă contactăm pentru prima dată și vă vom furniza toate informațiile care ne sunt distribuite. Vom face acest lucru la primul contact.

Uneori, stocăm datele cu caracter personal colectate de terțe părți prin intermediul unor instrumente de analiză de la terțe părți, care arhivează datele aferente rețelelor de socializare care au fost publicate pe profiluri sau canale deschise pe rețele sau pe platforme de socializare precum Facebook , Twitter, Instagram, forumuri publice online sau portaluri de rating ale magazinelor online. GSSC Avangarde poate utiliza informațiile pe care le-ați făcut publice pe platformele de socializare și alte site-uri web pentru a oferi clienților săi rapoarte agregate într-o manieră sistematică.

Putem colecta, de asemenea, date cu caracter personal cu privire la expunerea participanților la proiectele de cercetare de piață la publicitatea și conținutul media relevante din alte surse, cum ar fi rețelele de publicitate, platformele de socializare și producătorii de aplicații web și de aplicații mobile. În cazul în care facem acest lucru, vom obține consimțământul prealabil al participanților privind colectarea datelor și îi vom informa cu privire la sursele din care colectăm date cu caracter personal despre aceștia. Utilizăm astfel de date secundare pentru a completa datele pe care le colectăm de la participanți în cursul participării acestora la un proiect de cercetare pentru a oferi clienților noștri mai multe informații.

În cazul în care colectăm date cu caracter personal despre dvs. din alte surse, fie ne asigurăm că respectiva sursă v-a informat în prealabil cu privire la transfer, fie vă vom informa la primul contact că am primit datele dvs. cu caracter personal, transmițându-vă toate informațiile impuse prin lege.

 

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), fieare cetățean are următoarele drepturi:

 

1. Dreptul de a renunța la consimțământul acordat anterior – chiar dacă dumneavoastră i-ați oferit consimțământul unui operator de a vă colecta datele cu caracter personal, puteți oricând să vă retrageți acest consimțământ. De aceea, de fiecare dată când un operator de interviu al GSSC Avangarde vă va contacta o să vă ceara acest consimțământ. Prin retragerea consimțământului încetați participarea la proiectul în curs și nu veți mai fi eligibil pentru eventualele recompense sau premii oferite pe durata acelui proiect.

 

2. Dreptul la acces -  puteți să ne solicitați oricând informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.,  în ce scopuri le utilizăm sau cum le păstrăm.

 

3. Dreptul de a cere ștergerea datelor – puteți să ne contactați oricând pentru a solicita ștergerea datelor cu caracter personal pe care le avem despre dumneavoastră, dacă avem.

 

4. Dreptul de face plângere – dacă aveți impresia că GSSC Avangarde a încălcat legea privind datele cu caracter personal puteți depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

 

5. Dreptul la rectificare - Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs.  Depunem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal aflate în posesia noastră sau controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații pe care le avem la dispoziție.

 

6. Dreptul la restricție - Puteți obține de la noi restricții privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă:

- contestați acuratețea datelor dvs. cu caracter personal pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica acuratețea

- prelucrarea este ilegală și solicitați restricția de prelucrare, mai degrabă decât ștergerea datelor dvs. cu caracter personal

- nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau 

- ridicați obiecții cu privire la prelucrare în timp ce verificăm dacă temeiurile noastre legale le depășesc pe ale dvs.

7. Dreptul la transfer - La cererea dvs., vom transfera datele dvs. cu caracter personal unui alt operator, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se efectueze pe baza consimțământului dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui contract. În loc să primiți o copie a datelor dvs. cu caracter personal, puteți solicita să transferăm direct datele către un alt operator specificat de dvs.

8. Dreptul la obiecții - Aveți dreptul de a ridica obiecții, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal datorită situației dvs. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal decât dacă putem demonstra motive legitime și interese superioare pentru prelucrarea în cauză sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Dacă ridicați obiecții cu privire la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestora de către noi.”

 

Perioada de timp: Vom face tot posibilul să vă îndeplinim solicitarea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea solicitării dumneavoastră. Dacă prelungim termenul de răspuns la solicitarea dvs., vă vom informa în perioada inițială de 30 de zile. 

Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dvs. cu caracter personal din cauza unor dispoziții legale. Dacă nu putem îndeplini cererea dvs. de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.

Lipsa identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dvs. cu caracter personal pe baza informaților de identificare pe care le furnizați în solicitarea dvs. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dvs. de a vă respecta drepturile legale descrise în prezenta secțiune, cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dvs. În acest caz, vă vom informa și vă vom permite să furnizați informațiile care lipsesc. 

Exercitarea drepturilor dvs. legale: Pentru a vă putea exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați în scris sau sub formă de text, de ex. prin transmiterea unui e-mail sau unei scrisori. De asemenea, puteți să vă adresați direct Responsabilului nostru cu Protecția Datelor. Pentru datele de contact, consultați finalul acestei Politici de Confidențialitate. 

 

În general, vom șterge datele cu caracter personal colectate de la dvs., dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, ni se poate impune stocarea datelor dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, prin prisma prevederilor statutare. 

În plus, în cazul în care ne solicitați să ne abținem de la a vă re-contacta în viitor sau dacă vă dezabonați de la o listă de corespondență, nu vom șterge detaliile dvs. de contact, ci vor fi păstrate pentru a ne asigura că nici ca urmare a construirii unei noi baze datele dvs nu vor fi folosite de operatorii noștri.. În contextul bunei practici a industriei, GSSC Avangarde păstrează evidențe care conțin informații despre persoanele care nu doresc să fie recontactate în viitor (ex. prin e-mail-uri trimise clienților sau campanii de recrutare pentru proiecte asociate studiilor de piață). Facem acest lucru în interesul nostru legitim pentru a ne asigura că practicile noastre de comunicare respectă alegerile dvs. și că nu vă contactăm din greșeală, dar dacă preferați să ștergem complet datele dvs. de contact, ne puteți solicita să facem acest lucru.

 

GSSC Avangarde consideră securitatea datelor ca fiind un aspect extrem de important al bussines-ului nostru. De aceea,  aplicăm un nivel crescut al securității, motiv pentru care am implementat măsurile necesare pentru a proteja datele pe care le prelucrăm împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesului la date cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, în mod accidental sau ilicit. Politicile noastre pentru securitatea informațiilor respectă îndeaproape standardele internaționale general acceptate și sunt revizuite și actualizate în mod regulat, după cum este necesar în funcție de necesitățile noastre profesionale, modificările tehnologice și cerințele de reglementare. Accesul la datele dvs. cu caracter personal este acordat doar personalului care are nevoie să le cunoască pentru activitatea profesională și de prelucrare statistică a datelor.

În cazul unei încălcări legate de datele cu caracter personal, GSSC Avangarde va urma toate legile referitoare la informările impuse în astfel de situații.

 

Ni se poate impune să utilizăm și să păstrăm date cu caracter personal din rațiuni legale și de conformitate, precum prevenirea, descoperirea sau investigarea unei infracțiuni, prevenirea pierderilor, fraudei sau altor abuzuri privind serviciile și sistemele noastre IT. Vă putem folosi de asemenea datele cu caracter personal pentru a ne respecta cerințele legate de auditurile interne și externe, pentru scopuri legate de securitatea informațiilor sau pentru a proteja sau impune drepturile, confidențialitatea, securitatea sau proprietatea, ale noastre sau ale altor persoane.

 

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica practicile noastre privind confidențialitatea și de a aduce modificări prezentei politici de confidențialitate, în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să consultați constant prezenta politică de confidențialitate. Vom gestiona datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu politica de confidențialitate în baza căreia au fost colectate, cu excepția situației în care ne veți acorda consimțământul pentru a le gestiona în alt mod.

 

 

Ne puteți transmite orice solicitare aveți la adresa de email office@grupul-avangarde.ro sau  la numărul de telefon 0213104845. De asemenea, puteți contacta direct persoana desemnată să fie Ofițerul pentru Protecția Datelor, fie la numărul de telefon anterior menționat, fie la adresa de email DPO@grupul-avangarde.ro .